Product Details

Պրոցեսոր CPU Intel Core i3 12100 3.3 GHz

Այլ նկարներ
Սոքեթ LGA1700 Միջուկների քանակ 4 Հոսքերի քանակ 8 Քեշ 12 Մբ Հաճախությունը 3.3 - 4.3ԳՀց Գրաֆիկա UHD 730 1450ՄՀց

Ապրանքը հասանելի չէ այս պահին