Intel Core i5 12400F

Intel Core i5 12400F

Պրոցեսոր (CPU)

Այլ նկարներ
ՍոքեթLGA1700
ՄիջուկIntel Alder Lake-S
Միջուկների քանակ6
Քեշ հիշողություն L318 Մբ
Տեխնոլոգիական պրոցես7 նմ
Տակտային հաճախականություն2500 - 4400 ՄՀց
Հիշողության տեսակDDR4, DDR5
Հիշողության հաճախականություն3200 ՄՀց, 4800ՄՀց
Ջերմահաղորդականություն65 - 117 Վտ
59 000 դրամ