Products
Filters Region = North America, Asia ×

ARCTIC


Թերմոքսուկ

ARCTIC - Thermal Grease Թերմո քսուկ MX-4 Thermal Compound 45 գրամ (ACTCP00024A)
  • ԳԻՆԸ 20000 դրամ

Թերմոքսուկ

ARCTIC - Thermal Grease Թերմո քսուկ MX-6 Thermal Compound 4 գրամ (ACTCP00080A)
  • ԳԻՆԸ 8000 դրամ

Թերմոքսուկ

ARCTIC - Thermal Grease Թերմո քսուկ MX-4 Thermal Compound 20 գրամ (ACTCP00001B)
  • ԳԻՆԸ 13000 դրամ